Zodra informatie technologie een plek krijgt in een discipline gaan de ontwikkelingen exponentieel. Dat hebben we gezien met informatie, dat is nu een technologie. Dat hebben we gezien met voeding, dat is ook een technologie geworden. Maar de andere grote en belangrijke peilers van onze samenleving, handel en geld, zijn ook aan de beurt om enorm te veranderen.

Blockchain disruptie

Veel mensen kennen de bitcoin, een virtuele, algoritmisch gestuurde munt. Deze verhoudt zich tot de blockchain zoals e-mail zich tot internet verhoudt. Het is er een verschijningsvorm, een applicatie van deze blockchain. De echte kracht zit in de blockchain zelf.

Zoals internet informatie heeft gedemocratiseerd, zou zal de blockchain handel democratiseren. Het is een digitaal en compleet open en transparant electronisch grootboek dat in potentie alle ’trusted third parties’ zoals banken, verzekeraars, tussenpersonen, kadasters en notarissen overbodig maakt.

En nu kun je denken dat handel en betalingsverkeer al democratisch zijn, maar dat is eenvoudig te weerleggen door aan te geven dat alleen hoogontwikkelde landen nu echt goed handel kunnen drijven met elkaar. Ook hebben mensen in minder ontwikkelde landen geen bankrekeningen, credit cards of PayPal. Met de blockchain kan iedereen met een smartphone (die in 2018 nog 25 Euro kost) handel drijven en goedkope betalingen doen. Er zijn al landen zonder goed bancair systeem die overwegen op de blockchain over te gaan en in 2015 waren er honderden financiële startups die diensten op de blockchain ontwikkelen om aan deze groepen te gaan bieden.

Gevolgen blockchain  

Een andere groot voordeel van deze technologie is dat transactiekosten tien keer lager kunnen (geen third parties, weet je nog) waardoor er bijvoorbeeld nieuwe business modellen kunnen ontstaan met microbetalingen voor bijvoorbeeld content of likes voor een tweet. En alle extra miljarden klanten die we in de wereldhandel gaan betrekken? Ook hiervan zijn de consequenties waarschijnlijk ontwrichtend.

De blockchain kan door wat ik hierboven schrijf een nog grotere impact hebben op onze maatschappij dan het internet al heeft gehad. En omdat de technologie allemaal bekend is zal de time to market van de diensten geen tien jaar duren maar binnen een korte periode zijn effect sorteren. Werk je bij een financiële dienstverlener en wil je weten hoe je met deze veranderingen om moet gaan? Ik ben graag je gesprekspartner.